Tõmbevedru

Tõmbevedru olulisemad mõõtmed

  • Traadi läbimõõt (d)
  • Vedru korpuse läbimõõt (Da)
  • Vedru kogupikkus mõõdetuna aasade kinnituspunktidest (L0) või vedru korpuse pikkus (LK)

Vetojousen mitat

Aasade asend ja kuju

  • Asend esitatakse kraadides. Vt alltoodud joonist aasade eri asendite kohta.
  • Tõmbevedru aasa saab vormida objektile vajalikul moel, nt aas, konks või silmus.
  • Eraldi aasade variandid on ka nt eemaldatavad aasad või kruvikinnitus.

Vetojousi lenkkien asento