Survevedru

Survevedru olulisemad mõõtmed

  • Traadi läbimõõt (d)
  • Vedru välisläbimõõt (Da) või siseläbimõõt (Di)
  • Kogupikkus (L0) vabas olekus

Otste töötlemine

  • Vt alltoodud joonist otste töötlemise kohta.

Otste töötlemine

Keerdude arv

  • Täiskeerde (ig) arvestatakse traadi ühest otsast teise, keerdude arv ei pruugi olla täisarv. Vt ka alltoodud joonist.

Keerdude arv